Cez životnú skúsenosť k Občianskemu združeniu...

Na začiatku bola životná skúsenosť... skrze ňu vznikla myšlienka založenia Občianskeho združenia. 

Sme štyri statočné ženy - onkomamky a máme silné odhodlanie premeniť myšlienku pomoci na pomoc konkrétnu, adresnú.

Aj preto nás nadchol projekt Do roka Zdravá žena »

Cieľom občianskeho združenia Onkomamky je podpora žien, ktorým bolo diagnostikované onkologické ochorenie,
a ktoré sú zároveň matkami nezaopatrených detí. Pomáhame ženám, ktoré sú vyčerpané liečbou tohto ochorenia, a ktoré si hľadajú uplatnenie na pracovnom trhu so zreteľom na ich zdravotný stav.

Tieto ženy sa aj počas liečby snažia o plnohodnotnú starostlivosť o svoju rodinu, čo ich často privádza
na hranicu ich fyzických a psychických síl.
Napriek (alebo možno vďaka) rakovine sa dokážu tešiť z každej maličkosti a užívať si krásu dneška...

Namiesto mnohých výhovoriek „ako sa to nedá“,
pracujeme v OZ Onkomamky na tom,
aby sme našli spôsob„ako sa to dá“.

Ďakujeme, že nám pomáhate